heeft u vragen?
 • De wijze waarop u samen met LETS kan bijdragen aan een circulaire economie!

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Lets bv, Bedrijfsweg 33, 8251 KK Dronten, Nederland, KvK nr: 390.91341

Versie: maart 2020 – versie 1.1

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Lets bv in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Lets bv gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website of applicaties;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen.
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Lets bv, haar relaties en haar medewerkers.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag;

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Lets bv maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om het bezoek van de website te monitoren.
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Lets bv of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
naam provider  type expire url soort
PHPSESSID letsbv.nl http session https://www.letsbv.nl/assortiment/industriele_wasinstallaties/krattenwassystemen Functionele cookie
__livechat livechatinc.com http 3 years https://letsbv.nl/ Analytische cookie
yt-player-bandaid-host youtube.com http Persistent https://letsbv.nl/ Analytische cookie
_ga letsbv.nl http 2 years https://letsbv.nl/ Marketing cookie
_gat letsbv.nl http 1 day https://letsbv.nl/ Analytische cookie
_gid letsbv.nl http 1 day https://letsbv.nl/ Analytische cookie
_hjAbsoluteSessionInProgress letsbv.nl http 1 day https://letsbv.nl/ Analytische cookie
_hjid letsbv.nl http Session https://letsbv.nl/ Analytische cookie
_hjid letsbv.nl http Persistent https://letsbv.nl/ Analytische cookie
_hjTLDTest letsbv.nl http Session https://www.letsbv.nl/assortiment/industriele_wasinstallaties/krattenwassystemen Analytische cookie
hjViewportId letsbv.nl http Session https://letsbv.nl/ Analytische cookie
yt-player-headers-readable youtube.com http Persistent https://letsbv.nl/ Analytische cookie
_gcl_au letsbv.nl http 3 months https://letsbv.nl/ Marketing cookie
_hjIncludedInSample letsbv.nl http Session https://letsbv.nl/ Marketing cookie
_lfa letsbv.nl http 2 years https://letsbv.nl/ Marketing cookie
_lfa_# letsbv.nl http Persistent https://letsbv.nl/ Marketing cookie
_lfa_expiry letsbv.nl http Persistent https://letsbv.nl/ Marketing cookie
ads/ga-audiences google.com Pixel Session https://letsbv.nl/ Marketing cookie
GPS youtube.com http 1 day https://letsbv.nl/ Marketing cookie
IDE doubleclick.net http 1 year https://letsbv.nl/ Marketing cookie
pagead/1p-user-list/gtm.js google.com Pixel Session https://letsbv.nl/ Marketing cookie
snowplowOutQueue_leadinfo_cf_post2 letsbv.nl http Persistent https://letsbv.nl/ Marketing cookie
snowplowOutQueue_leadinfo_cf_post2.expires letsbv.nl http Persistent https://letsbv.nl/ Marketing cookie
test_cookie doubleclick.net http 1 year https://letsbv.nl/ Marketing cookie
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com http 179 days https://letsbv.nl/ Marketing cookie
YSC youtube.com http Session https://letsbv.nl/ Marketing cookie
yt-remote-cast-installed youtube.com http Session https://letsbv.nl/ Marketing cookie
yt-remote-connected-devices youtube.com http Persistent https://letsbv.nl/ Marketing cookie
yt-remote-device-id youtube.com http Persistent https://letsbv.nl/ Marketing cookie
yt-remote-fast-check-period youtube.com http Session https://letsbv.nl/ Marketing cookie
yt-remote-session-app youtube.com http Session https://letsbv.nl/ Marketing cookie
yt-remote-session-name youtube.com http Session https://letsbv.nl/ Marketing cookie
 _li_id.391c letsbv.nl  http 2 years  https://www.letsbv.nl/assortiment/industriele_wasinstallaties/krattenwassystemen Unclassified cookie
_li_id.4a7c letsbv.nl http 2 years https://letsbv.nl/ Unclassified cookie
_li_ses.391c letsbv.nl http 2 years https://www.letsbv.nl/assortiment/industriele_wasinstallaties/krattenwassystemen  Unclassified cookie
_li_ses.4a7c letsbv.nl http 1 day https://letsbv.nl/ Unclassified cookie

 

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

U mag Lets bv vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Lets bv verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via info@letsbv.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via +31 (0)321 386 600 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.